Zo werkt het

 1. Toestel selecteren

  • Invoer van model/IMEI en het toestel selecteren uit de pop up list. Het is belangrijk dat het model met de juiste geheugencapaciteit wordt geselecteerd.
  • Als er een model zonder verkoopwaarde wordt geselecteerd, dan verschijnt de melding dat het toestel niet kan worden getaxeerd en verkocht.
 2. Toestel taxeren

  • De voortgang bij het beantwoorden van de taxatievragen wordt inde voortgangsbalk getoond.
  • Na beantwoording van een taxatievraag neemt het betreffende icon een groene (= positief effect op de verkoopprijs) of rode (= negatief effect op de verkoopprijs) kleur aan.
  • De verkoopprijs wordt pas getoond als alle taxatievragen zijn beantwoord.
  • Met een klik op het betreffende icon kan altijd worden teruggesprongen naar een vraag die al is beantwoord. De eerder gemaakte keuze kan worden gewijzigd.
 3. Toestel verkopen

  • Onder „uw verkopen“ worden alle toestellen getoond waarvoor een taxatie is uitgevoerd .
  • De verkoop kan pas worden afgerond nadat de persoonlijke gegevens en de bankgegevens volledig zijn ingevuld.
  • Voor verzending moet het toestel worden teruggezet naar fabrieksinstellingen.
  • Voor verzending moeten bovendien sim- en geheugenkaarten uit het toestel worden verwijderd. Als die zich bij aankomst bij Teqcycle nog in het toestel bevinden, worden ze als afval verwijderd en kunnen niet naar de verkoper worden teruggestuurd.
  • Door te klikken op „toestel verkopen“ doet de verkoper een bindend aanbod aan Teqcycle. Indien Teqcycle met dat aanbod akkoord gaat, is geen verdere bevestiging door de verkoper meer nodig.
  • Na afronding van de verkoop ontvangt de verkoper van Teqcycle een e-mail met een link naar de statuspagina. Op de statuspagina kan de voortgang van de transactie m.b.t. het toestel worden bekeken
 4. Toestel verzenden

  • Nadat u heeft geklikt op „toestel verkopen“ verschijnt de slotpagina op het scherm. Daar kunnen een verzendlabel en verzendinstructies gedownload worden. Deze documenten kunnen ook middels de status pagina worden gedownload.
  • De verzendinstructies moeten bij het verpakken van het toestel in acht worden genomen.
  • De uitgeprinte verzendlabel wordt op het pakket aangebracht, zodat de verzending voor de verkoper geen kosten met zich meebrengt.
  • Indien meer dan twee toestellen worden verzonden wordt naast het verzendlabel een label voor de verzending van gevaarlijke stoffen ter beschikking gesteld, dat eveneens op het pakket moet worden aangebracht.
  • Het pakket moet ter verzending naar Teqcycle worden afgegeven aan de pakketdienst waarvan het verzendlabel afkomstig is.
 5. Verwerking van de verkooptransactie bij Teqcycle

  • De voortgang en de actuele stand van de verkooptransactie zijn terug te vinden op de persoonlijke status pagina. De statuspagina is te bereiken via een link die door Teqcycle per e-mail ter beschikking wordt gesteld.
  • Na aankomst van het toestel bij Teqcycle wordt het toestel aan de hand van dezelfde criteria getaxeerd, die ook door de verkoper al zijn beproefd.
  • Als de taxatie door de verkoper met de taxatie van Teqcycle overeenkomt, wordt de koop gesloten en Teqcycle zorgt ervoor dat de koopprijs naar de verkoper wordt overgemaakt.
  • Als de verkoper de toestand van het toestel als slechter heeft beoordeeld dan uit de taxatie door Teqcycle naar voren komt, wordt de koop eveneens gesloten en Teqcycle maakt de dienovereenkomstig hogere koopprijs over naar de verkoper.
  • Als de verkoper de toestand van het toestel als beter heeft beoordeeld dan uit de taxatie door Teqcycle naar voren komt, doet Teqcycle de verkoper een nieuw aanbod.
  • Als de verkoper het nieuwe aanbod aanvaardt, wordt de koop gesloten en en Teqcycle zorgt ervoor dat de koopprijs naar de verkoper wordt overgemaakt.
  • Als de verkoper het nieuwe aanbod niet aanvaardt, wordt de koop niet gesloten en Teqcycle zendt het toestel terug naar de verkoper.